Sofitel Sydney Darling Harbour Hotel: 591 key
5-star Hotel in Sydney, Australia.